Senin, 07 Oktober 2013

SENI OLAH ROSO ( AKSARA JAWA ) - HO

SENI OLAH ROSO ( AKSARA JAWA ) - HOSALAM RAHAYU ..........

SENI OLAH RASA AKSARA JAWA PURWA / AJISAKA

1. ( HO ) = HONO GUSTHI KANG NYIPTA'AKE JAGAD LAN SAKABEHING ISINE ............................... ( MUTLAG ADALAH TUHAN YANG TELAH MENCIPTAKAN ALAM SEMESTHA BESERTA SELURUH ISINYA ) ...............