Jumat, 09 Agustus 2013

( PURWODHOHO KEDIRI ) KALIGRAFI AKSARA JAWA ( MEJID LANGIT )TAMBAK  TULISAN, GORESAN  AKSARA  JAWA :  FORUM  MAJELIS  BUDHAYA  NUSANTARA,...MARHABAN  YA  RAMADHAN .....