Rabu, 11 Februari 2015

84 STIKER AKSARA JAWA / ungkapan jawa ( PURWODHOHO KEDIRI ) - B

Rahayu ......

Puji Gusthi Alloh Kang Moho Agung, ingkang sampun nyiptaaken  sedanten kasaenan kagem lampah gesang mahkluk ciptaanipun..

Tanah Jawi, khususipun, lan ugi Nuswantoro umumipun anggadahi  mawarni warni kaluhuran kabudhayan ingkang sampun tumuwuh wiwit soko jaman kolo rumiyin, sederengipun manungso ing belahan bumi lintu mangertosi tanah jawi puniko sampun adheg pangadeg  lampah karukunan masyarakat adat ..pranatan toto laku, toto pambudhi  ugi toto purwo kaprajan ...

Bilih puniko  wedhal sampun pepanggih kaliyan jaman maju, jaman modern, kedahipun kitho sami saget ngalestariaken lan ngrembuyungaken ujud kaluhuran kabudhayan leluhur kitho sami....

Meniko seratan alit babagan seni ( stiker aksoro jawi ) mugi saget  ndadhosaken pepenget kitho sami, sanadyan sederhana panyeratanipun, mugi saget manfaat...... nwn....

( Purwodhoho - Kediri )