Minggu, 18 Januari 2015

SERATAN AKSORO JAWI ( PURWODHOHO KEDIRI )


Rahayu .............

Meniko salah setunggilipun  rekso kabudhayan nyerat jawi .......
Mugi mboten hadedamel lingseming penggalih..... nwn