Minggu, 02 Februari 2014

PURWODHOHOASSALAMUALAIKUM.... RAHAYU

SELAMAT SIANG SAHABAT : .................. BERIRING DOA :................

YA ALLOH, TUHAN YANG MAHA BESAR, .....
BESARKANLAH IMAN, TAQWA KAMI............
BESARKANLAH KEKUATAN LAHIR BATHIN KAMI .............
BESARKANLAH PINTU PINTU KEUTAMAAN ATAS LELUHUR KAMI.....................

YANG TELAH MEREKA BANGUN, ATAS KEKOKOHAN BUDAYA YANG LUHUR INI...

YA ALLOH, TUHAN YANG MAHA MEMULYAKAN......
MULIYAKANLAH, PARA GENERASI PEJUANG KAMI,...ATAS AMAL BUDHI LUHUR MEREKA....ATAS SEGALA PONDASI KEUTAMAAN YANG SUDAH MEREKA TANAMKAN.........PADA KAMI.........

GENERASI PENERUS.....GENERASI YANG INSYAALLOH AKAN MELANJUTKAN, SEGALA CITA CITA BAIK...ATAS UMAT, DAN ATAS SEGALA HIDUP DAN KEHIDUPAN INI ,,,,,..................................

YA ALLOH, TUHAN YANG MAHA MEMENANGKAN.........
MENANGKANLAH SEGALA KEBAIKAN, ATAS SEGALA KEBURUKAN,,,,,,,,,,,,,,
MENANGKANLAH SEGALA KEMURNIAN, ATAS SEGALA KEKOTORAN...........
MENANGKANLAH SEGALA KEJUJURAN, ATAS SEGALA TIPU DAYA...............

AAMIIN, ..... AAMIIN ..... AMIIN ........ SEMOGA NUSANTARA YANG MADANI INI, AKAN SEGERA MENDAPATKAN KEJAYAAN, DAN KEMAKMURAN DENGAN KEBERSAMAAN, PERSATUAN, DAN KESATUAN .. DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.........

SALAM JOYOBOYO
SALAM KELUHURAN KEARIFAN BUDHAYA NUSANTARA
SALAM NUSANTARA AGUNG

PURWODHOHO KEDIRI, 3 FEBRUARI 2014 ( 13.15 ) WIB