Senin, 28 April 2014

KALIGRAFI AKSARA JAWA ( TRISULA )


Assalamualaikum.... Rahayu .........

Kaserat / gambar  kaligrafi Aksoro Jowo ( motif  trisula )
kawaos dugi  nginggil :  JOYOBOYO ...... JOYO NGADEPI  SAKABEHING  BEBOYO

mugi saget hadedhamel pepeling kitho sami, supadhos tansah  tabah lan ugi kekeh ngadepi sakabehing beboyo ngagesang, supadhos gegayuhan luhur saget pun nyatak aken .............

Aamiin ......


============================================


Assalamualaikum.... Rahayu .........

tergores / lukis   kaligrafi aksara jawa  ( motif  trisula )
terbaca  dari  atas :  JOYOBOYO ...... JOYO NGADEPI SAKABEHING  BEBOYO 

semoga  bisa  mengingatkan kepada  kita  semua, agar kita selalu  tabah dan ulet  untuk menghadapi seluruh  tantangan hidup,  agar semua cita cita luhur kita  tercapai................

Aamiin ......

==============================================
  
Assalamualaikum.... Rahayu .........

Scratched / java script calligraphy painting (trident motif)
read from top: Joyoboyo ...... JOYO NGADEPI SAKABEHING BEBOYO

hopefully remind us all, that we are always steadfast and resilient to face all the challenges of life, so that all the lofty goals we achieved ................

aamiin