Selasa, 10 September 2013

( PURWODHOHO KEDIRI ) KALIGRAFI AKSARA JAWA / PULAU JAWA

KALIGRAFI AKSARA JAWA / PULAU JAWA


KALIGRAFI AKSARA JAWA / PULAU JAWA


TAMPAK GORESAN / TULISAN  AKSARA JAWA AJISAKA MOTIF  PULAU JAWA .
DENGAN  BACAAN : 
" aksara jawa ajisaka, jaya ngadepi sakabehing bebaya, sura dira jaya ningrat, lebur dening pangastuti,                     jerbasuki    mawa beya......."
SEDERHANA  DIUCAPKAN, TETAPI  MEMPUNYAI MAKNA   YANG  SANGAT MENDALAM.......